เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับ
บริษัท ทีเอ็นเอ็น เอ็กซ์เพิท คอน บิวท์ จำกัด

บริษัท ทีเอ็นเอ็น เอ็กซ์เพิท คอน บิวท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2564 โดยบริษัทก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความเป็นผู้นำในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม รองรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด โดยรับงานออกแบบ ก่อสร้างโรงงาน ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข และให้คำแนะนำปรึกษา ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ ดำเนินงานควบคุมการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนด้วยความใส่ใจ ทั้งในด้านคุณภาพและการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญในงานบริการด้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคภายในต่างๆ ครบวงจร โดยเน้นด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการให้บริการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลงานที่มีคุณภาพและใส่ใจในการบริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้าในระยะยาวสืบต่อไป